SERVacademie Sociaal overleg, meerdere dimensies

De structurele betrokkenheid van het middenveld bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering vormt de hoeksteen van ons maatschappijmodel. Dat betekent dat de markt of de overheid niet alleen maatschappelijke objectieven vastleggen, maar dat ze via overleg tussen overheden, sociale partners en andere stakeholders tot stand komen.
Binnen dit kader ontwikkelde de SERV zich tot het overlegforum van de Vlaamse interprofessionele sociale partners. Daarnaast voert de SERV ook overleg met de Vlaamse Regering in de schoot van het VESOC. ‘Sterk door overleg’ is dus niet toevallig de vlag waaronder de SERV vaart.
De invulling van de overlegfunctie vormt geenszins een constante, noch in tijd, noch in plaats.

Naar aanleiding van de pensionering van Michel Dethée (SERV-studiedienst) organiseerde de SERV een academie over 'Sociaal overleg, meerdere dimensies'.

Na de verwelkoming en inleiding van SERV-voorzitter Karel Van Eetvelt, nam gastspreker Luc Cortebeeck het woord. Luc Cortebeeck heeft een lange ervaring in alle dimensies van sociaal overleg, zowel op het subregionale, het regionale (onder meer drie maal SERV-voorzitter), als het federale niveau. Nu is hij voorzitter van de werknemersvleugel en ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Vanuit zijn jarenlange ervaring met sociaal overleg op de verschillende bestuursniveaus zocht hij tijdens zijn toespraak een antwoord op de vraag of het sociaal overleg nog toekomst heeft.
Daarna nam Michel Dethée van de SERV-studiedienst het woord. Hij gaf een persoonlijke inkijk in zijn jaren als SERV-iteur van het sociaal overleg.

zaalzicht SERVacademie 29 februari 2016Karel Van Eetvelt op SERVacademie 29 februari 2016Luc Cortebeeck op SERVacademie 29 februari 2016Michel Dethée met collega's op receptie SERVacademie 29 februari 2016