SERVacademie Samenwerking tussen bedrijven en kenniscentra

Al jaren kampt Vlaanderen met de zogenaamde innovatieparadox. Hierdoor geraakt wetenschappelijk-technologische kennis te weinig gevaloriseerd in de ontwikkeling van producten en diensten. De Stichting Innovatie & Arbeid, het onderzoekscentrum van de Vlaamse sociale partners binnen de SERV, bracht in een onderzoeksrapport de drempels in kaart die de effectieve samenwerking tussen bedrijven en kenniscentra bemoeilijken.

De SERV heeft recent een advies uitgebracht met voorstellen om de samenwerking tussen bedrijven en kenniscentra te ondersteunen en versterken. Dit SERV-advies was de aanleiding om over deze problematiek van gedachten te wisselen met de aanwezigen.

Voor deze bijeenkomst nodigden we Prof. Dr. Ir. Koenraad Debackere uit. Hij is gewoon hoogleraar en algemeen beheerder bij de KULeuven. Zijn onderzoek focust op technologie- en innovatiemanagement. Hij is ook actief betrokken bij technologietransfers als gedelegeerd bestuurder van de KU Leuven Research & Development. Hij is mede-stichter en voorzitter van Leuven.Inc, het innovatienetwerk van high-tech ondernemers in Leuven en hij  is lid van de raad van bestuur van IWT-Vlaanderen.