SERVacademie 'The Future of Productivity’

Op 23 september 2016 hield de SERV een SERVacademie over ‘The Future of Productivity’ onder leiding van Pieter Kerremans (administrateur-generaal SERV). De SERVacademie focuste op de bronnen van productiviteitsgroei, de analyse van de determinanten achter de daling in de productiviteitsgroei die kan worden vastgesteld en de mogelijkheden voor het beleid om daarop te reageren.

Prof. Freddy Heylen (Universiteit Gent) stelde een recente studie voor over ‘secular stagnation’, waarbij hij focuste op de vraag of OESO-landen voor een lange periode van lage groei en erg lage interestvoeten staan. Vervolgens presenteerden Christian Kastrop (Directeur Policy Studies van het Economisch Departement van de OESO) en Dan Andrews (Senior Economist bij de OESO) de studie ‘The Future of Productivity’. Zij toonden welke beleidshervormingen in staat zijn om de diffusie van innovatie te stimuleren, voor een meer efficiënte skills-match te zorgen en aldus bij te dragen tot inclusieve productiviteitsgroei.

Vervolgens gaven Stijn de Cock (Voka) en Pieter Baert (ACLVB) hun reflecties over het thema vanuit het perspectief van respectievelijk de werkgevers- en werknemersorganisaties. De SERV-academie werd afgesloten met een debat onder leiding van Tim Buyse van de SERV-studiedienst en een netwerklunch.