SERVacademie Experimentwetgeving en regelluwe zones

Op 4 juli 2016 organiseerde de SERV onder leiding van Pieter Kerremans (administrateur-generaal) een SERVacademie rond het thema ‘experimentwetgeving en regelluwe zones’. Er namen meer dan 70 personen deel uit de politieke, ambtelijke, wetenschappelijke en maatschappelijke werelden.

Tim Buyse van de SERV-studiedienst startte met een algemene inleiding en situering van het thema en ging daarbij dieper in op de concepten experimentwetgeving en regelluwe zones, haalde enkele voor- en nadelen aan en besprak enkele voorbeelden uit binnen- en buitenland. Daarna werd het woord gegeven aan twee gastsprekers: prof. dr. Reinhilde Veugelers (KU Leuven en Bruegel) en dr. Sofia Ranchordás (Universiteit Leiden en Universiteit Antwerpen). Prof. dr. Reinhilde Veugelers besprak de ingewikkelde relatie tussen regelgeving en innovatie waarna dr. Sofia Ranchordás haar expertise over experimentwetgeving toepaste op de casus van de deeleconomie.

De SERVacademie werd afgesloten met een interactief debat. Eerst werd daarbij het woord gegeven aan 9 bevoorrechte getuigen uit specifieke (beleids)domeinen die hun ervaringen met experimentele wetgeving, proeftuinen en regelluwe zones deelden met de aanwezigen. Aanvullend was er tijd voor een korte vragenronde en gedachtewisseling met de zaal onder leiding van Peter Van Humbeeck (SERV-studiedienst).