SERVacademie Naar effectiever beleid met gedragseconomie

Mensen gedragen zich niet zo rationeel als beleidsmakers doorgaans veronderstellen bij het ontwerpen van beleid en wetgeving. Mensen zijn ‘voorspelbaar irrationeel’ en ‘beperkt wilskrachtig’. Ze laten zich beïnvloeden door de manier waarop keuzes worden voorgesteld, door wat anderen doen, door het onderbewuste, door gewoonte, … Kunnen deze gedragswetenschappelijke inzichten het beleid effectiever maken om bv. werkzoekenden naar een job te leiden? Kunnen ze helpen waar bestaande maatregelen tekort schieten om gezinnen tot energie-besparende investeringen aan te zetten? Welke rol kunnen ‘nudges’ spelen in de gezondheidszorg, het mobiliteitsbeleid of fiscaal beleid? En wat betekenen die inzichten voor de manier waarop beleid vandaag wordt voorbereid? Moet het fundamenteel anders? Moeten we naar een beleid dat meer empirisch gevalideerd is op basis van gecontroleerde experimenten naar wat echt werkt? Moet ook Vlaanderen een Behavioural Insights Team krijgen?...

Dit zijn enkele vragen die aan bod kwamen op de SERVacademie van 16 december 2014. In vergelijking met enkele andere landen is het in Vlaanderen immers vrij stil rond gedragseconomie. Nochtans kan die bijdragen aan de effectiviteit van het beleid op zowat alle beleidsterreinen.

Tijdens de SERVacademie brachten sprekers uit het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Vlaanderen een beleidsgericht en praktisch verhaal dat je kan inspireren om inzichten uit de gedragseconomie te vertalen naar concreet beleid. Op deze pagina vind je de presentaties van de sprekers terug. Daarnaast nodigen we je uit op het LinkedIn-pagina van de SERV om verder te discussiëren over de vragen 'Moet ook Vlaanderen een Behavioural Insights Team krijgen? En hoe moeten we gedragswetenschappelijke kennis inbedden in de beleidsprocessen?'

 Discussieforum

logo SERVacademie LinkedIn

Op de Linkedin-pagina van de SERVacademie gaat de discussie over het thema gedragseconomie verder. De bedoeling is dat iedereen die interesse heeft in het thema  hier zijn mening over en ervaring met dit onderwerp kan delen.

Ga naar de Linkedin-pagina

Achtergrondinformatie

Wil je graag meer weten over het onderwerp gedragseconomie? In onderstaande linken vind je meer informatie.