SERV-raad Jongeren en het sociaal overleg

woensdag 23 februari 2022 - 10 u. - 12 u.

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) nodigt u uit op de digitale bijeenkomst van de SERV-raad van woensdag 23 februari 2022 om 10u. Die gaat over het betrekken van jongeren bij het sociaal overleg

In Nederland richtte de Sociaal-Economische Raad (SER) in 2015 een Jongerenplatform op om jongeren actief te betrekken bij hun werkzaamheden. Het platform komt enkele keren per jaar samen en geeft advies zowel op vraag als op eigen initiatief. Enerzijds kan een commissie van de SER een bijdrage van jongeren vragen bij specifieke adviestrajecten. Anderzijds vraagt de SER jongeren een aantal keer per jaar om algemene input op actuele thema’s. Dit kunnen thema’s zijn waar de SER al aan werkt of jongeren kunnen bij de SER nieuwe onderwerpen signaleren.

Tijdens de raadzitting van 23 februari 2022 delen Eva Buwalda (SER-secretariaat) en Maurice Knijnenburg (voorzitter SER-Jongerenplatform en voorzitter van de Nationale Jeugdraad) hun ervaringen over de werking van het platform en de interactie met de reguliere werking van de SER. Verder gaan ze in op de recente verkenning Veelbelovend over de huidige positie van jongeren in de samenleving, de problemen die zij ervaren en kansen die zij zien. Vervolgens is er ruimte voor gedachtewisseling met de Vlaamse sociale partners.

Programma

 • 9.55 u.

  Inloggen via Zoom (de deelnemerslink ontvangt u de dag op voorhand)

 • 10 u.

  Verwelkoming en situering – Hans Maertens, voorzitter SERV

 • 10.05 u.

  Werking van het SER-Jongerenplatform – Eva Buwalda, SER

  Verkenning Veelbelovend: Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2021 – Maurice Knijnenburg, Nationale Jeugdraad

  Ervaringen vanuit de provinciale SER-Overrijsel – Aljona Wertheim, SER-Overrijsel

 • 10.45 u.

  Vragen- en discussieronde (tot 11.30 u.)

23 februari 2022, 10:00 - 23 februari 2022, 12:00