Rondetafel bouw

De bouwsector staat de komende tien jaar voor heel wat uitdagingen. Zo is er nood aan woningen die energiezuiniger en compacter zijn en moeten bouwondernemingen grondstoffen in de toekomst 'slimmer' gebruiken. Op 10 februari ging de Rondetafel bouw van start. De bouwsector gaat op zoek naar interessante veranderingstrajecten die tegelijk de Vlaamse economie kunnen aanzwengelen. Pioniersbedrijven zullen het traject daarna concretiseren en vermarkten. De Rondetafel zal ook uitzoeken hoe de overheid de omschakeling kan ondersteunen met een aangepast flankerend beleid. 

Jef Lembrechts, de voorzitter van de Rondetafel Bouw, gaf toelichting bij de aanpak van de Rondetafel Bouw.

Vervolgens gaven minister-president Kris Peeters, viceminister-president Ingrid Lieten en minister Philippe Muyters vanuit de Vlaamse Regering hun klemtonen bij het initiatief.

In bijlage vindt u de basisnota voor de organisatie van de Rondetafel Bouw. Dit is een blauwdruk voor de verdere aanpak van de Ronde Tafel, in consensus tussen de sociale partners van de Vlaamse bouwsector.