Opstart risicoanalyse

Opstart risicoanalyse

Opstart risicoanalyse - 3juni van 14 u. tot 15.30 u.

Heel wat sectoren beslisten in te gaan op de vraag om een nulmetingstraject - al dan niet in aangepaste vorm - uit te voeren in de huidige convenantperiode. Een van de eerste stappen binnen dit traject is het inschatten van de risico’s op discriminatie binnen de sector.

Het departement Werk en Sociale Economie en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) willen jullie graag bijstaan in de opstart en uitvoering van deze risicoanalyse. Op donderdag 3 juni van 14 u. tot 15.30 u. organiseren we een online opstartsessie waarbij een leidraad voor de risicoanalyse en sectorale vragen centraal staan. 

Op basis van jullie rijke input tijdens de kick off nulmetingtraject ontwikkelden we een FAQ-lijst. Vragen, opmerkingen of toevoegingen bij deze eerste versie van de FAQ kan je ons bezorgen via het inschrijvingsformulier. De opmerkingen met betrekking tot de risicoanalyse nemen we mee ter voorbereiding van dit overleg.
 

3 juni 2021, 14:00 - 3 juni 2021, 15:30