Open SERV-raad Toekomstige organisatie beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek

getekende computerschermen en metertjes voor analyse onderzoekOp 27 april 2015 organiseerde de SERV onder leiding van SERV-voorzitter Caroline Copers een open SERV-raad over het thema ‘toekomstige organisatiede toekomst van het beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek’. Een tachtigtal personen  uit de politieke, ambtelijke, wetenschappelijke en maatschappelijke wereld debatteerden mee.

 

Na toelichting van het recente SERV-advies van 16 maart 2015 door Tim Buyse (SERV) werd de problematiek verder uitgediept door een panel van bevoorrechte getuigen.

Willem De Klerck (WSE), Luc Moens (WVG), prof. Geert Bouckaert (KU Leuven,) en prof. Carine Smolders (UGent) vonden dat de SERV op het juiste moment een sterk en bruikbaar advies heeft afgeleverd. Zij gingen in hun bijdrage in op de huidige situatie en de verbeterpunten voor de toekomst.

Het aansluitende debat werd ingeleid door Peter Van Humbeeck (SERV) en zoomde in op de bruikbaarheid en het gebruik van beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek en op het belang van structurele data- en kennisopbouw.

Tot slot kregen Koen Algoed en Bruno Lambrecht (kabinetschef resp. adjunct-kabinetschef van de minister bevoegd voor Wetenschapsbeleid) het woord om enkele conclusies te trekken uit het debat en een tip van de sluier te lichten over de concrete beleidsvoornemens voor de periode na 2015.

Een uitgebreid verslag en de presentaties vindt u hieronder bij documenten.

pannelleden (L. Moens, W. Deklerck, P. Van Humbeeck)zicht op zaal met deelnemers open SERV-raad

pannelleden (L. Moens, W. De Klerck, P. Van Humbeeck, C. Copers, T. Buyse, C. Smolders, G. Bouckaert) open SERV-raadCaroline Copers en Koen Algoed op open SERV-raad