Open SERV-raad: doorgroei van KMO's met behoud van hun beslissingscentrum in Vlaanderen

radertjes die worden verschoven door handenOp 14 oktober 2015 organiseerde de SERV onder leiding van Caroline Copers (SERV-voorzitter) een open SERV-raad rond het thema ‘doorgroei van KMO’s met behoud van beslissingscentrum in Vlaanderen’. Er namen een 50-tal personen deel uit de politieke, ambtelijke, wetenschappelijke en maatschappelijke werelden.

Na toelichting van de SERV-adviezen over de ‘Doorgroei van ondernemingen met behoud van beslissingscentrum in Vlaanderen’  en ‘Naar een efficiënt en doeltreffend industrieel KMO-beleid’  door respectievelijk Erwin Eysackers en Tim Buyse van de SERV-studiedienst, werd de problematiek verder uitgediept door twee gastsprekers: prof. Leo Sleuwaegen (KULeuven) en dhr. Karl Verlinden (Qualiphar). Prof. Leo Sleuwaegen zette zijn visie uiteen over het belang van hoge groei ondernemingen en hoe men het voorkomen van deze ondernemingen kan stimuleren vanuit het beleid. Karl Verlinden ging daarna vanuit de praktijk dieper in op de vraag welke nu de determinerende factoren zijn voor de doorgroei van een KMO, met welke belemmeringen een KMO wordt geconfronteerd en hoe het Vlaamse beleid daar best zou op inspelen. Tot slot kwam de heer Philippe Muyters (Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport) aan het woord om een inzicht te geven in de instrumenten die de Vlaamse overheid inzet om groei van KMO’s te ondersteunen en wat de Vlaamse overheid al dan niet kan doen om beslissingscentra van KMO’s in Vlaamse handen te houden.

De open raad werd afgesloten met een korte vragenronde en gedachtewisseling met de zaal.

Het volledig verslag en de presentaties vind je onderaan de pagina.