Conferentie: naar een inclusieve en groene economie: het belang van groene banen

De Vlaamse Regering, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) organiseren een conferentie over het belang van groene banen. De voertaal op de conferentie is het Engels (geen simultaanvertaling).

 

Programma

13u30-14u: ontvangst en registratie deelnemers

14u-14u05: welkomstwoord door Koen Verlackt, secretaris-generaal Internationaal Vlaanderen

14u05-14u20: inleidingen door:

  • Kris Peeters, Vlaams minister-president: het partnerschap tussen de Vlaamse Regering en de ILO en het Vlaams standpunt op groene economie
  • Rudi Delarue, directeur ILO Brussel: kernboodschappen van de ILO op de Rio+20-conferentie en de samenwerking met Vlaanderen

14u20-14u40: keynote sprekers: naar een inclusieve en groene economie: het belang van groene jobs:

  • Peter Poschen, directeur ILO, Job Creation and Enterprise Development Department: groene jobs realiseren: een transitie die meer kansen biedt voor iedereen op vlak van sociale inclusie en kwalitatieve tewerkstelling 
  • David Leyssens, KAURI, CSR excellence center: voorbeelden van hoe Vlaamse bedrijven en organisaties betrokken zijn bij Rio+20

14u40-15u: koffiepauze

15-16u30: twee paneldebatten o.l.v. Dirk Barrez (auteur, tv-journalist) met vragen van het publiek

  • paneldebat 1: de nood aan een groene economie: hoe kunnen ontwikkelde en ontwikkelingslanden de juiste transitie maken?
    met Ann Vermorgen (SERV/ACV), Lieze Cloots (BBL) en Kees van der Ree (ILO)
  • paneldebat 2: veranderende dynamiek op de arbeidsmarkt: de zoektocht naar nieuwe jobprofielen, groene skills en competentiematching
    met Laurent-Philippe Ham (Greenfish), Nico Demeester (SERV/VOKA), Santiago Laranca Garcia (Europese Commissie) en Martin Siecker (EESC)

16u30-16u45: slotbeschouwingen door Pieter Kerremans, administrateur-generaal SERV: wat zijn de cruciale boodschappen waarmee de onderhandelaars in Rio+20 rekening moeten houden?

16u45-18u: receptie en netwerkmoment

De conferentie gaat door in het Vlaams Parlement, De Schelp, Leuvensesteenweg 86, 1000 Brussel.