Begeleidingsgroep nulmeting

Begeleidinsgroep nulmetingtraject

Opstart risicoanalyse - 3juni van 14 u. tot 15.30 u.

Heel wat sectoren beslisten in te gaan op de vraag om een nulmetingstraject - al dan niet in aangepaste vorm - uit te voeren in de huidige convenantperiode. Ter ondersteuning van de opstart en de uitvoering van dit traject wensen we een begeleidingsgroep op te zetten met vertegenwoordiging van de sectoren, het departement Werk en Sociale economie, de SERV en de academici die het expertenrapport ontwikkelden. Inspelend op uw reacties op de kick-off sluit ook het kabinet aan.

We nodigen u uit voor een eerste overleg binnen deze begeleidingsgroep op 1 juli van 10 u. tot 11.30 u. Deze onderwerpen staan op de agenda:

  • Opstart traject/manier van werken/frequentie en inhoud begeleidingsgroep
  • Terugkoppeling handleiding/opstart risicoanalyse
  • Methodologisch advies met betrekking tot sectorale vragen (clustering, informele vacatures¬†‚Ķ)
  • Infofiches dienstverleners
  • Verduidelijking hulpbron kwaliteitscriteria

Uw vragen, opmerkingen of toevoegingen bij deze agenda kan u ons via het inschrijvingsformulier bezorgen.

Inschrijven is verplicht. Als u bent ingeschreven, ontvangt u de dag voordien een zoomlink om in te loggen op dit overleg.

1 juli 2021, 10:00 - 1 juli 2021, 11:30