Bezoek uit Zuid-Afrika

In 2010 keurde de Vlaamse Regering een samenwerkingsproject goed met de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) voor de bevordering van waardig werk en van het sociaal overleg in de Zuid-Afrikaanse havens Durban en Richards Bay. Van 14 tot 16 november 2011 waren 16 afgevaardigden van de haven van Durban op studiebezoek in Vlaanderen dat daarna verder doorging naar Nederland.

De SERV en de Vlaamse Havencommissie zijn samen met andere Vlaamse en Nederlandse partners betrokken bij dit project dat gezamenlijk door Vlaanderen en Nederland wordt gefinancierd.

Het secretariaat van de SERV en van de Vlaamse Havencommissie organiseerden het luik sociaal overleg. De delegatie kwam op bezoek bij de SERV en kreeg toelichtingen van de Europese sociale partners van de havensector. Ook ETF ( Europese Transport vakbond) en FEPORT (Europese werkgeversorganisatie van de havens) ontvingen de delegatie.

Na het bezoek aan Brussel vervolgde de delegatie de studiereis in Antwerpen. Daar organiseerde APEC (Antwerp Flanders Port Training Center) een rondrit in de Antwerpse haven en de ontvangst van de diverse stakeholders en sociale partners van de sector.

Het bezoek werd afgerond met een vriendschapsdiner in Antwerpen waarop de wens werd geuit om stevige netwerkrelaties op te zetten.

Wordt vervolgd. 

groepsfoto op bezoek bij SERV

Zuid-Afrikaanse delegatie op bezoek bij OCHA, opleidingscentrum in de haven van Antwerpen