Zoeken op deze website

In de Commissie Diversiteit overleggen de SERV-partners samen met het Minderhedenforum over de evenredige vertegenwoordiging van personen van allochtone afkomst in het sociaal-economische leven.  De voorbije jaren werden onder meer adviezen geformuleerd over de positie van hooggeschoolde allochtonen, monitoring van etniciteit, ondernemerschap bij personen van allochtone afkomst en over inburgering, inwerking en integratiebeleid. In de Commissie Diversiteit is ook het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid vertegenwoordigd.

Het Minderhedenforum is een samenwerkingsverband van erkende federaties van zelforganisaties van etnisch-culturele minderheden.