Zoeken op deze website

In de Commissie Diversiteit overleggen de SERV-partners samen met het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid  over de evenredige vertegenwoordiging van personen met een arbeidshandicap  in het sociaal-economische leven.  De voorbije jaren werden onder meer adviezen geformuleerd over de Vlaamse beleidsacties ten aanzien van personen met een arbeidshandicap en de bijzondere ondersteunende maatregelen, de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap bij de lokale besturen, ondernemerschap bij personen met een arbeidshandicap, redelijke aanpassingen, inactiviteitsvallen en monitoring.

In de Commissie Diversiteit is ook het Minderhedenforum vertegenwoordigd.
Het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid is een platform van gebruikersorganisaties van mensen met een handicap en chronische ziekte