Zoeken op deze website

De Commissie Diversiteit behandelt thema’s als evenredige arbeidsdeelname, diversiteit en gelijke behandeling, vaak in samenwerking met de SERV wanneer het over meerdere kansengroepen gaat. Zo geven de SERV en de commissie Diversiteit jaarlijks advies over het Gelijkekansen- en diversiteitplan van de Vlaamse overheid gericht op het personeel van de Vlaamse overheid. Ook geven zij advies over het Vlaamse gelijkekansenbeleid gericht naar de burger.