Advies wijzigingsdecreet Vlaams integratie- en inburgeringsbeleid

advies op vraag
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
Bart Somers

De Vlaamse Regering past haar integratie- en inburgeringsbeleid aan. Om een inburgeringsattest te behalen moeten nieuwkomers slagen voor gestandaardiseerde testen voor de cursussen Nederlands als tweede taal (NT2) en maatschappelijke oriëntatie (MO). Inburgeraars die niet werken moeten zich verplicht inschrijven bij VDAB. Wie na twee jaar te weinig heeft gewerkt, moet een bijkomende taaltest afleggen. Deelnemers zullen voor elke cursus en test moeten betalen.

De Vlaamse sociale partners, het Minderhedenforum en het Overlegplatform Handicap & Arbeid, verzameld in de Commissie Diversiteit van de SERV, vrezen dat de Vlaamse Regering extra drempels creëert voor mensen die al moeilijk hun weg vinden op de arbeidsmarkt. Werk en opleiding zijn een belangrijke motor voor duurzame integratie. Maatregelen moeten de arbeidsmarktintegratie van nieuwkomers versterken en mogen geen extra drempels opwerpen. Uit het recent onderzoek ‘Impact van corona op personen met een migratieachtergrond en personen met een arbeidsbeperking’ van de Commissie Diversiteit blijkt dat personen met een migratieachtergrond ook harder getroffen worden door de coronacrisis en de ongelijkheid op de arbeidsmarkt groter is geworden.