Advies actielijst arbeidsbeperking 2030

advies op eigen initiatief

De werkzaamheidsgraad voor mensen met een arbeidsbeperking bedraagt 46,0% tegenover 80,2% voor mensen zonder arbeidsbeperking. In het VESOC-akkoord Alle Hens Aan Dek van de Vlaamse Re-gering en de Vlaamse sociale partners is iedereen duurzaam aan het werk krijgen dan ook een topprio-riteit. Met een lijst van 109 acties doet de Commissie Diversiteit een voorzet om de voornemens uit het akkoord te realiseren en meer mensen met een arbeidsbeperking duurzaam aan het werk te krij-gen in een inclusievere arbeidsmarkt.