VESOC

    thema_vesoc_79727575.jpg

    De Vlaamse sociale partners (vakbonden en werkgevers) voeren hun overleg met de Vlaamse Regering over sociaal-economische thema’s in het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC). Indien binnen het VESOC een consensus wordt bereikt, verbindt de regering zich ertoe deze consensus uit te voeren. De sociale partners zullen hem bij hun leden verdedigen en aan de uitvoering meewerken.