Nota tijdelijke werkervaring

19/12/2016

Deze nota geeft een chronologisch overzicht van de recente SERV-advisering inzake tijdelijke werkervaring en bundelt de krachtlijnen uit deze adviezen.

Zowel het Banenpact als een aantal recente SERV-adviezen gingen in op het thema Tijdelijke werkervaring. De Vlaamse sociale partners spraken zich onder meer uit over de doelgroep, de duurtijd, de toeleiding, de begeleiding en de incentives bij een traject tijdelijke werkervaring. Ook werd een gezamenlijke visie over de inkanteling van art.60§7/art.61 en over de hervorming van het PWA-system uitgestippeld.

De adviezen werden ter info ook achteraan in de nota opgenomen.

Het betreft:

­        Banenpact, Akkoord Vlaamse sociale partners (ABVV, ACLVB, ACV, Boerenbond, Unizo, Voka), Brussel, 21 oktober 2015;

­        SERV, Advies Conceptnota Tijdelijke werkervaring, Brussel, 30 november 2015;

­        SERV, Advies Hervorming PWA-stelsel / Wijkwerken, Brussel, 25 april 2016;

­        SERV, Advies Decreet Tijdelijke werkervaring, Brussel, 8 augustus 2016;

­        SERV, Advies BVR Tijdelijke werkervaring & BVR Werkervaringsstage, Brussel, 14 november 2016.

 

Documenten:

Voor meer informatie kan je terecht bij Sandra Hellings

Thema's en trefwoorden:


Publicatienummer: 10922

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie