Advies voorontwerp besluit subsidiëring ziekenhuisinfrastructuur

    adviesvraag
    Vlaams minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin
    Advies voorontwerp van besluit VR betreffende de subsidiëring van infrastructuur van de ziekenhuizen

    Thema's en trefwoorden