Advies oprichting VARIO

27/06/2016

Advies over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de oprichting van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO)

Soort publicatie:

advies op vraag

Adviesvrager:

Philippe Muyters

icoontjes over innovatieDe SERV formuleert een aantal bedenkingen bij het ontwerpbesluit dat de oprichting van de nieuwe Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) regelt.

Eerst en vooral meent de SERV dat de ruime taakstelling van de VARIO een risico inhoudt op onnodig dubbel werk en overlap. De SERV vraagt daarom (i) een goede afstemming en complementariteit met andere relevante adviesraden en comités, (ii) dat de VARIO zich uitsluitend en proactief buigt over vraagstukken met betekenis op de lange(re) termijn en (iii) dat de inhoudelijke focus wordt beperkt tot het algemeen strategisch beleid voor wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie (d.i. innovatie in ruime zin).

27/06/2016: Goedgekeurd raad

Documenten:

Voor meer informatie kan je terecht bij Tim Buyse

Thema's en trefwoorden:


Publicatienummer: 10567

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie