Advies oprichting EVA toelagen gezinsbeleid en vergunning private actoren

30/01/2017

Advies oprichting EVA uitbetaling van toelagen in het kader van gezinsbeleid, vergunningsvoorwaarden private uitbetalingsactoren en regierol Kind&Gezin

Soort publicatie:

advies op vraag

Adviesvrager:

Jo Vandeurzen

papieren gezin, miniatuur houten huisje en een pot met munten erinHet huidige ontwerpdecreet maakt enkele scherpe keuzes over de taakverdeling tussen de operationele EVA en Kind&Gezin als regisseur, de taken en vergunningsvoorwaarden voor de private uitbetalingsactoren en de verhouding tussen de publieke en private uitbetalingsactoren.

Volgens de SERV is het concurrentieel speelveld voor publieke en private uitbetalingsactoren ongelijk verdeeld. De raad beargumenteert dat daarom bepaalde fundamentele aanpassingen nodig zijn.

Verder vraagt de SERV beperkte bijsturingen, verduidelijking of aandacht bij de operationalisering voor het governancekader, de vergunningsvoorwaarden, de implicaties voor de gezinnen en de eindselectie van de kinderbijslagfondsen.

30/01/2017: Goedgekeurd raad

Documenten:

Voor meer informatie kan je terecht bij Kristel Bogaerts

Thema's en trefwoorden:


Publicatienummer: 10925

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie