Advies onderwijsdecreet XXVII

06/02/2017

Soort publicatie:

advies op vraag

Adviesvrager:

Hilde Crevits

lesgever legt uit aan een electriciteitspanelHet onderwijsdecreet XXVII maakt het mogelijk dat meerderjarige leerlingen via een brugproject kunnen instappen in Leren en Werken. Nog in Leren en Werken wordt differentiatie in de vorm van versnelling of remediëring via flexibele, individuele leertrajecten mogelijk. Beide maatregelen bieden volgens de raad bijkomende kansen op een geslaagd alternerend traject en kunnen de ongekwalificeerde uitstroom tegen gaan. Aansluitend bij een maatregel m.b.t. het Duaal Leren stelt de raad dat voor de 19 nieuwe standaardtrajecten die zullen kunnen opstarten in 2017-2018 dezelfde incentives voorzien moeten worden als bij opleidingen georganiseerd onder het proefproject. Dit engagement vraagt immers een grote inspanning voor onderwijsinstellingen en ondernemingen.

06/02/2017: Goedgekeurd raad

Documenten:

Voor meer informatie kan je terecht bij Mieke Valcke

Thema's en trefwoorden:


Publicatienummer: 11043

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie