Advies fusie Agentschap Ondernemen en IWT

27/06/2016

Advies over het voorontwerp van decreet houdende de bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 houdende het beheer en de werking van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid en de werking van het beslissingscomité bij dat fonds en het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 inzake de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen

Soort publicatie:

advies op vraag

Adviesvrager:

Philippe Muyters
27/06/2016: Goedgekeurd raad

Documenten:

Voor meer informatie kan je terecht bij Tim Buyse

Thema's en trefwoorden:


Publicatienummer: 10566

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie