Advies consultatie Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

13/02/2017

Advies Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen benaderd vanuit ruimtelijke-economische invalshoek

Soort publicatie:

advies op vraag

Adviesvrager:

Joke Schauvliege

In het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen blijven visievorming en operationele doelstellingen dode letter als ze niet worden gesteund door een coherent en efficiënt realisatiegericht instrumentarium. De SERV is van oordeel dat in de eerste plaats het bestaande instrumentarium op haar operationaliseringsmerites moet worden beoordeeld. Waar nodig en mogelijk, dienen bestaande instrumenten in functie van die harmonisering te worden bijgestuurd en aangepast. Pas als er bij de implementatie van de uitvoeringsprocessen leemtes ontdekt worden, moeten nieuwe, realisatiegerichte instrumenten worden uitgewerkt. Vrijwaring van de rechten is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

13/02/2017: Goedgekeurd raad

Documenten:

Voor meer informatie kan je terecht bij Wim Knaepen

Thema's en trefwoorden:


Publicatienummer: 10943

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie