Advies activeringsstage

16/01/2017

Ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft de activeringsstage

Soort publicatie:

advies op vraag

Adviesvrager:

Philippe Muyters

Persoon met syndroom van Down werkt achter een computerGelet op de grote en stijgende vraag, wensen de sociale partners dat het maximale contingent activeringsbegeleidingen wordt ingevuld en dus zeker niet verlaagd ten aanzien van het aantal activeringsbegeleidingen in 2016 (1250). Toch zullen er nog niet-werkende werkzoekenden met een medische, mentale, psychische en/of psychiatrische problematiek en advies activeringsbegeleiding uit de boot vallen. Gezien het beperkte aantal plaatsen en de beperkte doorstroom vanuit activeringszorg naar de arbeidsmarkt, maken de sociale partners zich zorgen over waar deze mensen terecht kunnen. We vragen u en de Vlaamse Regering om de vinger aan de pols te houden en hierrond initiatieven te nemen.  In dat kader vragen de sociale partners een stand van zaken van de geplande uitvoering van het W2 kader.

16/01/2017: Goedgekeurd raad

Documenten:

Voor meer informatie kan je terecht bij Niels Morsink

Thema's en trefwoorden:


Publicatienummer: 10900

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie