Andere strategische adviesraden

Bij de SERV

  • MORA - Mobiliteitsraad van Vlaanderen
  • SALV - Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij
  • SARWGG - Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid

Buiten de SERV

  • Minaraad - Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen
  • SARC - Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
  • SARO - Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed
  • Vlaamse Woonraad
  • Vlor - Vlaamse Onderwijsraad
  • VARIO - Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie