SERV geeft suggesties voor een transparant en efficiënt clusterbeleid

28/09/2015

twee wegen vormen een hofd en komen samen in 1 pijlDe SERV onderstreept het belang van een transparant en efficiënt clusterbeleid en is tevreden dat de Vlaamse Regering daartoe belangrijke perspectieven biedt. Met het clusterbeleid worden open samenwerkingsverbanden tussen grote bedrijven, kennisinstellingen én KMO’s gestimuleerd die van cruciaal belang zijn voor de concurrentiekracht van onze economie en de verankering van ondernemingen en werkgelegenheid in Vlaanderen.

 

 

De raad suggereert aanvullingen bij het beleidskader en dit rond volgende thema’s:

  • de steunverlening
  • de tweeledige opzet van speerpuntclusters en de innovatieve bedrijfsnetwerken
  • de KMO-betrokkenheid
  • de clusterselectie en -erkenning
  • de monitoring en evaluatie van het clusterbeleid
  • de budgettaire omkadering
  • de samenhang met het Europese beleid.

Om het clusterbeleid efficiënt uit te rollen vraagt de SERV aandacht voor een afgestemde timing van de vier beleidsinitiatieven. Dat zijn de inwerkingtreding van het nieuwe Agentschap AIO, de samenstelling van het beslissingscomité van het Hermesfonds, de invulling van de concrete modaliteiten in de steunverlening en de selectieprocedure via een besluit van de Vlaamse Regering en uiteindelijk de lancering van de oproepen voor speerpuntclusters en de innovatieve bedrijfsnetwerken.

Voor meer informatie kan je terecht bij Wim Knaepen Tim Buyse

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie