Interregionale input-outputtabel 2010

29/09/2016

open boek waarboven grafieken en diagrammen zweven die getekend worden door een hand met een zwarte penHet RIOT-rapport voert een uitgebreide analyse van de Vlaamse economie op basis van de Belgische interregionale input-outputtabel voor het jaar 2010. De input-outputstructuur voor de Vlaamse en Belgische bedrijfstakken wordt onder de loep genomen, net als de multiplicatorwerking van de Vlaamse bedrijfstakken.

Het RIOT-rapport bespreekt eerst de Belgische interregionale input-outputtabel voor het jaar 2010, haar structuur en analysemogelijkheden. Dan volgt een beschrijvende analyse van de toegevoegde waarde, internationale en interregionale handelsstromen van de Belgische gewesten en de inputstructuur van de Belgische hoofdbedrijfstakken.

De eigenlijke input-outputanalyse berekent de productie- en inkomensmultiplicatoren van de finale vraag, de directe en indirecte tewerkstelling en de tewerkstellingsmultiplicatoren in de verschillende Vlaamse bedrijfstakken. Op basis van de Hypothetical Extraction Method (HEM) tot slot wordt de bijdrage geschat van individuele bedrijfstakken tot de Vlaamse (en Belgische) economie.

Voor meer informatie kan je terecht bij Tim Buyse

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie