Zoek in de publicaties

Publicaties

- 14/07/1999
Memorandum van de Sectoriël Commissie textiel en confectie voor de nieuwe Vlaamse Regering .
- 08/07/1999

Advies van de Sectoriële Commissie goederenvervoer over flexibilisering van werk- en levertijden in het goederenvervoer.

- 15/04/1999
Advies van de Sectoriële Commissie metaalverwerking ten behoeve van de vdab- beleidscyclus 1999.
- 25/03/1999

Advies van het dagelijks bestuur van de Vlaamse Overlegcommissie vrouwen over de arbeidsmarktpositie van laaggeschoolde meisjes en vrouwen. Deel II: onderwijs.

- 04/03/1999
Standpunt van de sectoriële commissie goederenvervoer over de ontwikkeling van een Vlaams gecombineerd vervoerbeleid zoals voorgesteld in de strategeische beleidsnota van technum in opdracht van de mobiliteitscel.
- 04/02/1999
Studie. De intersectoriële loonvergelijking binnen de welzijn- en gezondheidssector.
- 12/01/1999

Advies van het dagelijks bestuur van de Vlaamse Overlegcommissie vrouwen over de invulling van het gelijke kansenbeleid van de Europese werkgelegenheidsrichtsnoeren 1999.

- 16/12/1998

Advies van de Vlaamse Overlegcommissie vrouwen over de positieve actieplannen voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 1999 en de Vlaamse openbare instellingen.

- 09/12/1998

Advies over het ontwerp milieujaarprogramma 1999.

- 20/11/1998
Mededeling van de voorzitter van de Sectoriële Commissie goederenvervoer namens het dagelijks bestuur van de commissie over de vactureanalyse van de vdab en het aanbod van knelpuntopleidingen.
- 19/11/1998
Advies van de Sectoriële Commissie metaalverwerking over de lucht- en ruimtevaartsector in Vlaanderen.
- 15/09/1998
Advies. Geactualiseerde analyse van het gecombineerd vervoer. Synthesenota en beleidsvoorstellen.
- 14/09/1998
Advies in het kader van de herijking van het kaderakkoord:"Best Practices" van opleidingen voor werknemers in bedrijven.
- 14/09/1998
Advies over het aanbod van knelpuntopleidingen voor werkzoekenden.
- 14/09/1998
Advies van de Sectoriële Commissie textiel en confectie over de overheveling van het saldo 1997 van het ITCB- saldo.
- 14/09/1998
Advies over de vdab beleidscyclus 1999.
- 02/07/1998

Advies van de Vlaamse Overlgecommissie vrouwen over de positieve actieplannen voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 1998 en de Vlaamse openbare instellingen.

- 02/06/1998
Advies van de sectoriële Commissie hout en bouw over de milieuproblematiek in de hout en bouwsector.
- 02/06/1998
Standpunt van de Sectoriële Commissie hout en bouw over het gebruik van het systeem van individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO) in de bouwsector.
- 25/05/1998

Advies over de arbeidsmarktpositie van laaggeschoolde meisje en vrouwen. Deel I: opleidings- en tewerkstellingsprojecten.

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie