Zoek in de publicaties

Publicaties

- 26/10/2016

De SERV werd op 12 oktober 2016 gevraagd om binnen een termijn van tien werkdagen een spoedadvies uit te brengen over het ontwerp van decreet houdende een tijdelijke fiscale regularisatie.

De sociale partners konden hierover geen consensus bereiken.

Voor de verschillende standpunten kan u contact opnemen met:

Karl Collaerts VOKA
Rudi Gotzen BB
Wouter Vander steene VERSO
Kristof Willekens UNIZO
Greg Verhoeven ABVV

- 19/10/2016

euromunten en eurobiljettenDe sociale partners bereikten een gemeenschappelijk standpunt over de meeste onderwerpen. Over enkele onderwerpen konden ze echter geen consensus bereiken. Ook deze afzonderlijke standpunten werden aan de bevoegde minister bezorgd.

- 03/10/2016

jongere dame brengt de boodschappen aan huis bij oudere dame

In zijn advies gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid ondersteunt de SERV het streven van de Vlaamse Regering naar een sterk vrijwilligersbeleid. De SERV mist in het actieplan evenwel de bestaande knelpunten en een coherente visie op het vrijwilligerswerk ter ondersteuning van de voorgestelde beleidsdoelstellingen en actiepunten.

- 19/09/2016

twee handen nemen hand van bejaarde persoon vast

Het ontwerp van Vlaams mantelzorgplan 2016-2020 ‘Nabije zorg in een warm Vlaanderen” geeft uitvoering aan het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 en de Beleidsnota 2014-2019 Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het mantelzorgplan zet in op het valoriseren en ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers.

De SERV apprecieert de globale analyse en geïntegreerde benadering van mantelzorg in Vlaanderen die de Vlaamse Regering beoogt maar adviseert wel om in het actieplan meer in te zetten op een concrete omkadering van de acties wat betreft timing, financiering, opvolging en monitoring.

- 12/09/2016

open boek waarboven grafieken en diagrammen zweven die getekend worden door een hand met een zwarte penDit rapport voert een uitgebreide analyse van de Vlaamse economie op basis van Belgische interregionale input-outputtabel voor het jaar 2010. We besteden specifiek aandacht aan de input-outputstructuur voor de Vlaamse en Belgische bedrijfstakken en aan de multiplicatorwerking van de Vlaamse bedrijfstakken. We bespreken eerst de interregionale input-outputtabel, haar structuur en analysemogelijkheden en voeren vervolgens beschrijvende analyse van de toegevoegde waarde, internationale en interregionale handelsstromen van de Belgische gewesten en de inputstructuur van de Belgische hoofdbedrijfstakken.

In de eigenlijke input-outputanalyse berekenen we de productie- en inkomensmultiplicatoren van de finale vraag, de

- 05/09/2016

foto van een spaarvarkentje

De SERV en Minaraad verwelkomen in dit advies de verhoging van het maximale ontleenbedrag en van de maximale looptijd van de energielening en ondersteunen de keuze van de Vlaamse Regering om de energielening beter op kwetsbare huishoudens te richten. Zij vragen wel een uitgebreide evaluatie van dit instrument binnen een jaar. De raden adviseren om specifiek oog te hebben voor de noden van de doelgroepen van de sociale woonleningen, voor particulieren die verhuren aan kwetsbare groepen en voorlopers die een totaalrenovatie willen uitvoeren, zonder daarbij het overzicht te verliezen op de budgettaire impact van eventuele maatregelen.

Ook vragen de raden om de financiering van de energiehuizen
- 05/09/2016

foto van een electrische radiatorIn dit gemeenschappelijk briefadvies verwelkomen de SERV en de Minaraad het voorstel van de Vlaamse Regering om de verbruikerscategorieën aan te passen waardoor voornamelijk personen die hun woning verwarmen door middel van elektrische accumulatieverwarming niet langer het tarief van € 770 moeten betalen, maar € 290 per jaar. Daarnaast vragen zij een actieplan voor de verbruikers die elektrisch verwarmen en een maatschappelijk debat over de financiering van het klimaat -en energiebeleid in het kader van de Vlaamse Stroomversnelling.

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie