28/02/2017

Twee mannen van verschillende origine werken aan een elektriciteitscabineDe sociale partners en de vertegenwoordigers van de kansengroepen vragen dat er praktijktesten voor selectie en werving bij de Vlaamse overheid worden uitgerold. De overheid heeft een voorbeeldfunctie in het bestrijden van discriminatie. Uit onderzoek van Unia blijkt dat de overheid deze functie niet waar maakt. 

SERV

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) brengt de Vlaamse werkgevers en werknemers samen voor overleg en advies over heel uiteenlopende thema’s. Het uitgangspunt is steeds sociaal-economisch. De SERV geeft advies op vraag van een Vlaamse minister, het Vlaams Parlement of op eigen initiatief. Daarnaast is de SERV strategische adviesraad (SAR) voor  de beleidsthema's werk en sociale economie, economie (EWI), energie (LNE) en algemeen regeringsbeleid (KB).

Bezoek ook

MORASAR WGGCommissie Sociale EconomieVlaamse HavencommissieVlaamse LuchthavencommissieSalv

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie