diversiteit

- 23/01/2017

gestilleerde afbeelding van 2017Dit SERV-werkprogramma 2017 biedt inzicht in de projecten en activiteiten die de SERV in 2017 op het vlak van het sociaal overleg, in zijn functies als strategische adviesraad (SAR), de advisering over het begrotingsbeleid en het onderzoek in Stichting Innovatie & Arbeid wil verrichten. Om de link te verduidelijken met de Commissie Diversiteit en de Commissie Sociale Economie, is ook de planning van deze Commissies opgenomen.

Meer flexibiliteit en pragmatisme nodig om vluchtelingen te integreren

25/05/2016

kleutervluchteling met dikke trui aan de hand van moeder

Werk speelt een belangrijke rol om de recente stroom vluchtelingen in Vlaanderen snel en duurzaam te integreren. Daarom vraagt de Commissie Diversiteit met vertegenwoordigers van de sociale partners en het Minderhedenforum meer flexibiliteit en pragmatisme in de begeleiding van deze nieuwkomers. Zij adviseren om de eerste periode van opvang beter te benutten, niet te wachten met loopbaanoriëntatie tot na het inburgeringstraject, meer in te zetten op Nederlands leren op de werkvloer en taalhoffelijkheid toe te passen. Het is daarbij belangrijk dat de vluchtelingen zoveel mogelijk de regie van hun integratietraject in eigen handen hebben.

Karel Van Eetvelt, voorzitter Commissie Diversiteit: “Vlaanderen staat voor de uitdaging om vluchtelingen snel maar duurzaam aan het werk te helpen. Om een goede start te verzekeren kan loopbaanoriëntatie al veel vroeger, van bij de start van het inburgeringstraject worden aangeboden. Het is ook niet altijd nodig om eerst Nederlandse lessen te volgen en dan pas uit te kijken naar werk. Een nieuwe taal leren gaat vaak sneller bij gebruik ervan in een concrete werkcontext.”

Voor meer informatie kan je terecht bij Leen Muys

Indicator Innovatieve arbeidsorganisatie

26/04/2016

5 gloeilampen op een rij tegen een donkere achtergrond, waarvan de tweede oplicht en in de andere richting staatDe Stichting Innovatie & Arbeid stelde een 'Indicator Innovatieve Arbeidsorganisatie' op. Met deze indicator willen de sociale partners samen met de Vlaamse Regering de evoluties inzake nieuwe organisatieconcepten in Vlaanderen kunnen opvolgen (= doelstelling 4 van het Pact 2020 over innovatie).
De indicator bestaat uit een berekening van een reeks gegevens uit de European Company Survey van Eurofound. De indicator staat voor het jaar 2013 op 27,9%. De volgende berekening is in 2018 gepland.

Opbouw van de indicator

Voor de opbouw van de indicator is dezelfde werkwijze gevolgd als voor de Indicator Competentiegerichte ondernemingen 2020, die op basis van onze IOA-enquête als monitor dient voor Pact 2020.

We kozen daarbij voor een pragmatische aanpak. Op basis van beschikbare gegevens maakten we een selectie van eigenschappen die de best mogelijke benadering zijn van een innovatieve arbeidsorganisatie. 

Voor meer informatie kan je terecht bij Hendrik Delagrange

- 18/04/2016

groep mannen en vrouwen van verschillende leeftijden en nationaliteitenAl jaren hanteert de Vlaamse overheid, als één van de grootste werkgevers in Vlaanderen, streefcijfers voor het tewerkstellen van kansengroepen. Ondanks inspanningen is er weinig resultaat. Het aantal personen met een handicap of chronische ziekte die werken bij de overheid gaat er zelfs op achteruit. Daarom dringen de Vlaamse sociale partners en de kansengroepen er op aan om alle kansen te benutten en bv. in te zetten op stages en studentenjobs voor deze doelgroepen. Zo leren ze de Vlaamse overheid als werkgever kennen en volgt nadien misschien een reguliere job. Ook meer oog hebben voor competenties en niet alleen voor diploma’s kan de diversiteit stimuleren.

Vlaamse overheid nog te weinig bekend als mogelijke werkgever bij kansengroepen

18/04/2016

groep mannen en vrouwen van verschillende origine zittend en staand in een kantoorruimte

Al jaren hanteert de Vlaamse overheid, als één van de grootste werkgevers in Vlaanderen, streefcijfers voor het tewerkstellen van kansengroepen. Ondanks inspanningen is er weinig resultaat. Het aantal personen met een handicap of chronische ziekte die werken bij de overheid gaat er zelfs op achteruit. Daarom dringen de Vlaamse sociale partners en de kansengroepen er op aan om alle kansen te benutten en bv. in te zetten op stages en studentenjobs voor deze doelgroepen. Zo leren ze de Vlaamse overheid als werkgever kennen en volgt nadien misschien een reguliere job. Ook meer oog hebben voor competenties en niet alleen voor diploma’s kan de diversiteit stimuleren.

Karel Van Eetvelt, voorzitter SERV en Commissie Diversiteit: “Diversiteit inbakken in het personeelsbeleid gaat niet vanzelf. De Vlaamse overheid doet als werkgever heel wat inspanningen, maar bereikt tot nu toe nog te weinig resultaat. Er zijn sterkere acties nodig en meer verankering op alle niveaus om kansengroepen aan het werk te zetten en de overheid haar voorbeeldfunctie te laten waarmaken.”

Voor meer informatie kan je terecht bij Leen Muys

- 02/02/2016

2016 in rode schrijflettersDit SERV-werkprogramma 2016 biedt inzicht in de projecten en activiteiten die de SERV in 2016 op het vlak van het sociaal overleg, in zijn functies als strategische adviesraad (SAR), de advisering over het begrotingsbeleid en in het kader van zijn andere decretale opdrachten (Stichting Innovatie & Arbeid en Competent) wil verrichten. Om de link te verduidelijken met de Commissie Diversiteit en de Commissie Sociale Economie, is ook de planning van deze Commissies opgenomen.

- 28/09/2015

donkere man aan het werk in een call centerEen degelijk arbeidsmarktbeleid versterkt competenties en talenten, maar zet ook in op diversiteit waarbij evenredige arbeidsdeelname (EAD) een belangrijk doel vormt. De SERV en de Commissie Diversiteit benadrukken de nood om de arbeidsmarkt voor iedereen, ook de kansengroepen, toegankelijk te maken. Dit kan onder meer door het wegwerken van structurele drempels, door het leiden van ondernemingen en organisaties naar de voorziene ondersteuning en door het creëren van een groter draagvlak voor een degelijk diversiteitsbeleid. Daarnaast vragen de sociale partners en kansengroepen dat de EAD-middelen blijven ingezet worden in functie van diversiteit en evenredige arbeidsdeelname en benadrukken ze het belang van beleidsparticipatie door de kansengroepen. Tot

Enkel focussen op competenties is niet genoeg voor evenredige arbeidsdeelname

28/09/2015

zwarte medewerker in callcenterEen degelijk arbeidsmarktbeleid versterkt competenties en talenten, maar zet ook in op diversiteit waarbij evenredige arbeidsdeelname (EAD) een belangrijk doel vormt. De SERV en de Commissie Diversiteit benadrukken de nood om de arbeidsmarkt voor iedereen, ook de kansengroepen, toegankelijk te maken. Dit kan onder meer door het wegwerken van structurele drempels, door het leiden van ondernemingen en organisaties naar de voorziene ondersteuning en door het creëren van een groter draagvlak voor een degelijk diversiteitsbeleid. Daarnaast vragen de sociale partners en kansengroepen dat de EAD-middelen blijven ingezet worden in functie van diversiteit en evenredige arbeidsdeelname en benadrukken ze het belang van beleidsparticipatie door de kansengroepen. Tot slot zijn er nog veel onduidelijkheden in de aanpak van het aangepaste EAD-beleid, een vertaling in concrete acties dringt zich op.

Caroline Copers, voorzitter SERV en Commissie Diversiteit: “In het Pact2020 spraken de sociale partners en de Vlaamse Regering af om meer mensen aan de slag te krijgen in gemiddeld langere loopbanen en om meer werkbare jobs te creëren. Willen we dat bereiken, dan zullen we ook de competenties van de kansengroepen meer moeten aanspreken. De intentie van de Vlaamse Regering om meer en beter te doen binnen een resultaatsgerichte aanpak is goed, maar er is geen duidelijkheid over hoe zij dit concreet zullen realiseren.”

Voor meer informatie kan je terecht bij Katleen Havet

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie

Inhoud syndiceren