overheidsfinanciën

SERV geeft Muyters voorzet voor duurzaam begrotingsbeleid

07/07/2010

In zijn jaarlijks begrotingsadvies presenteert de SERV een analyse die de regering kan helpen een duurzaam begrotingsbeleid te ontwikkelen. De SERV vergelijkt de aangehouden begrotingssaldi voor de periode 2008 tot 2014 met de structurele saldi. Daaruit blijkt dat de regering de structureel slechte situatie in 2009 sterk heeft verbeterd in 2010. Voor de volgende jaren moet de regering rekening houden met onzekerheden. Maar een structurele benadering is slechts een eerste belangrijke stap. Andere factoren zoals het bewaken van de schuldevolutie of de uitgaven buiten de begroting maken immers ook deel uit van een gezond begrotingsbeleid.

Voorzitter P. Leyman: “De Vlaamse Regering focust totnogtoe uitdrukkelijk op het halen van vastgelegde saldi op de begroting. Dat is natuurlijk belangrijk, maar zijn die saldi ook structureel? Een begroting kan haar evenwicht danken aan een conjuncturele bonus of eenmalige meevallers. In dat geval is er geen garantie dat het evenwicht de volgende jaren kan behouden worden zonder pijnlijke ingrepen. Een “stop-and-go–beleid” is niet uitgesloten.”

- 23/01/2017

gestilleerde afbeelding van 2017Dit SERV-werkprogramma 2017 biedt inzicht in de projecten en activiteiten die de SERV in 2017 op het vlak van het sociaal overleg, in zijn functies als strategische adviesraad (SAR), de advisering over het begrotingsbeleid en het onderzoek in Stichting Innovatie & Arbeid wil verrichten. Om de link te verduidelijken met de Commissie Diversiteit en de Commissie Sociale Economie, is ook de planning van deze Commissies opgenomen.

SERV vraagt meer overheidsinvesteringen

18/01/2017

rekenmachine op eurobiljetten en euromuntenIn hun jaarlijkse evaluatie van de ingediende Vlaamse begroting pleiten de sociale partners binnen de SERV voor meer overheidsinvesteringen. Er ontstaat investeringsruimte omdat de begroting geen rekening meer moet houden met de negatieve impact van oude financieringsconstructies die vroeger buiten de begroting bleven. De SERV is voorstander van deze stimulans als de investeringen aan economische en maatschappelijke criteria voldoen. De Vlaamse overheidsinvesteringen zijn naar internationale normen bescheiden en zulke investeringen kunnen de economische groei positief beïnvloeden.

Ann Vermorgen, voorzitter van de SERV: “De verwachte heropleving van de economie bleef tot nu toe uit, maar we verwachten voor 2017 wel een significante groei. Dit zal een positieve impact hebben op de overheidsfinanciën, zodat ruimte voor bijkomende investeringen ontstaat.”

Structureel begrotingsevenwicht

De SERV stelt in zijn jaarlijkse evaluatierapport over de ingediende Vlaamse begroting vast dat de begroting structureel in evenwicht is. Dat betekent een evenwicht zonder eenmalige maatregelen en conjuncturele schommelingen in rekening te brengen. Het structureel evenwicht is gerealiseerd in deze begroting, constateert de raad.

De SERV merkt echter belangrijke verschillen tussen de begroting 2017 en de informatie waarover de raad beschikte bij opmaak van zijn advies. De twee belangrijkste zijn:

Voor meer informatie kan je terecht bij Lander Blondeel

- 18/01/2017

rekenmachine op eurobiljetten en euromuntenIn hun jaarlijkse evaluatie van de ingediende Vlaamse begroting pleiten de sociale partners binnen de SERV voor meer overheidsinvesteringen. Er ontstaat investeringsruimte omdat de begroting geen rekening meer moet houden met de negatieve impact van oude financieringsconstructies die vroeger buiten de begroting bleven. De SERV is voorstander van deze stimulans als de investeringen aan economische en maatschappelijke criteria voldoen. De Vlaamse overheidsinvesteringen zijn naar internationale normen bescheiden en zulkeinvesteringen kunnen de economische groei positief beïnvloeden.

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie

Inhoud syndiceren